Mujuru says I am not a sell-out


0

Vice-President Joice Mujuru who has been attacked by First Lady Grace Mugabe as a sell-out out to oust her husband President Robert Mugabe at the Zimbabwe African National Union-Patriotic Front Congress in December says she is not a sell-out.  “Inini Teurai ndozoita imwe sanction futi? Kwete! Kwete, ini mwana waMuganda handife ndakatengesa. Vamwe vangu varimuna Nyagombe naKaroyi, vamwe vangu varikukamhinha, vamwe vangu vasina mawoko kana makumbo. Hazvigoni,” she said at a party to celebrate her doctorate degree. Grace Mugabe has said Mujuru should resign and said she had told her husband that it was now time to dump Mujuru. Grace has also accused Mujuru of being thoroughly corrupt, but so far Mugabe has not said anything about Mujuru. In her first reaction to the political onslaught by the First Lady, Mujuru said:  “Nyangwe ukasandifarira hazvigone nyangwe mese muripano hamungandide zvakafanana. No. hazvimbondirwadza kuti haundide asi pane achabenefita nezvaandakupa ari kuseri kwako. Izvi zvatinazvo izvi ndezvepasi. Hudhokota uhu ndayenda Kumbi mwanangu, Chipo, Nyasha, Kudzi havahutore. Asi zvandichasiya ndadyara mamuri ahh ndicharegererwawo zvimwe zvitadzo zvangu. Ndinezvitadzo asi musandinyepere, zvandisingaite handiite. Nhasi harisi zuva repolitics harisi zuva rekutaura chinhu ndauya kuzotaura zvedzidzo kuti ndirikutenda vaMugabe. Ndirikutenda ZANU-PF. Vandirera kusvika ndava Doctor. Ngavachitarisirewo zvinobva kwandiri ndivabatanidzirewo mhuri yavo igare zvakanaka murudo.  Ndinogona hangu ndisina kukunakira hangu pachiso haisi mhosva yangu asi Mwari wangu arikudenga anofara neni. Ndinogona hangu kunge ndisina chimiro chakakunakira asi Kristu arikufara nemhuno dzangu. Ndinongoti chiregai kuzvonda wamawona farirayi zvaachakupayi.”

(92 VIEWS)

Don't be shellfish... Please SHAREShare on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email
Share on print
Print

Like it? Share with your friends!

0
Charles Rukuni
The Insider is a political and business bulletin about Zimbabwe, edited by Charles Rukuni. Founded in 1990, it was a printed 12-page subscription only newsletter until 2003 when Zimbabwe's hyper-inflation made it impossible to continue printing.

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *