Even the birds are saying Zimbabwe is ours – Bob

Zimbabwe African National Union-Patriotic Front leader Robert Mugabe yesterday said Zimbabweans should be proud to be Zimbabweans and must do things for themselves because even the birds were saying Zimbabwe was theirs.

He said his party was going to implement the Movement for Democratic Change slogan of change by changing the Prime Minister, Morgan Tsvangirai, leader of the MDC.

“Iye Tsvangirai zvino zvaakambova Prime Ministerka varimufree ride yechariot yaVaMugabe. Tinotenda, anotenda kuti akadzidza zvakawanda. Ehe, ko takati kana vanhu vari vako kunyangwe vari vatengesi ndevako. Ungavadzore? Vakafundawo zvavakafunda. Wakava Prime Ministerka, tava kukuchinja. Tovamba newe kuratidza vanhu chinja. Chinja begins with you. Rovamba nekwarakadzvarwa timboona kuti kuchafamba sei ikoko,” Mugabe was quoted by the Herald as saying.

He said the call by the Britisgh government for a transitional government was nonsensical. “Keep it to yourselves, filthy aggressors! Hatidi izvozvo! Leave us alone. Tavakuzvitonga. Ivhu riri pauri paugere rinoramba richiti Zimbabwe ndeyako. Zimbabwe ndini. Zimbabwe ndeyako, Zimbabwe ndini.

“Pawakatsika pose-pose, kana ukakwira mumuti unodaro uchiti Zimbabwe ndeyako, Zimbabwe ndini, Zimbabwe ndeyako, Zimbabwe ndini. Hapana chisiri chedu. Shiri dzesango dzakawanda dzinenge dzichitiwo Zimbabwe ndeyedu, Zimbabwe ndini,” Mugabe said.

(44 VIEWS)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *